Formål:
Formålet med at implementere systemiske grundbegreber i en organisation kan være at skærpe  medarbejdernes nysgerrighed, iagttagelses- og reflektionsevne i samarbejdet med borgerne. Endvidere, at arbejde med sprog, kommunikation og refleksion, således at medarbejdere og ledere kan anvende og udvikle egne og kollegaernes ressourcer og potentialer i forhold til daglig praksis

Medarbejderes faglighed indebærer evnen til vedvarende at reflekterer over hensigtsmæssigheden og betydningen af egne handlinger. Dette forudsætter, vi til stadighed arbejder med at undersøge og kvalificerer vore egne grundlæggende antagelser. At kunne forundres uden at fordømme er grundlæggende forudsætninger for, at kunne forvalte hensynet til borgerens selvbestemmelse og at sammenholde dette med nødvendige faglige indsatser.

Systemiske grundbegreber:

 

Den anerkendende / værdsættende tilgang (AI)

Begrebet ”autopoiese”

Kontekstbegrebet

Domæneteori

Spørgsmålstyper og faglig nysgerrighed

Konkrete øvelser, interview, gruppesamtaler, reflekterende teams.

Følelser, anerkendelse og underkendelse

Forståelsen af problemer som frustrerede drømme

Positionering

 

Forløb:

Forløbet består af et uddannelsesforløb af 3 x 1 dag med holdstørrelser på 30-60 deltagere, afholdt som enkeltdage, hvor deltagerne i den mellemliggende periode arbejder med opgaver i egen praksis.

På hver af dagene er der en vekselvirkning mellem oplæg og træning.

1. dag: Introduktion til systemisk anerkendende teori og praksis. En intro til  ind i det systemisk tankegang, hvor begreberne forbindes til praksis og afprøves i konkrete øvelser.

-       Den anerkendende / værdsættende tilgang

-       Kommunikation ud fra begrebet ”autopoiese”. At arbejde med egne styrede antagelser

-       At arbejde med begrebet kontekst til at skabe en tydelig retning for samtaler og møder

-       Spørgsmålstyper og faglig nysgerrighed

2. dag: Gruppebaserede samtaler, reflekterende teams og møder. Fokus på, at skabe bedre møder og andre strukturerede samtaler. Der bliver arbejdet med værdi skabende organisatoriske samtaler og møder som det kit, der kan binde organisationen sammen. Med fokus på klare strukturer og proces facilitering  kombineret med brug af reflekterende teams, som positioner der kan give opmærksomheder.

-       Domæneteorier og tydelige kontekster

-       Samtaler i grupper og teams

-       Værdi skabende møder

3.dag: Svære og vigtige samtaler – om håndtering af modsætninger. Alt glider ikke lige let. På modulet arbejder man med håndtering af problemstillinger i det organisatoriske liv, og på de sprogspil, der kan forstyrre så tilpas, at de kan skabe nye nødvendige indsigter eller opløse konflikter. Det handler om de svære og vigtige samtaler, modsætninger og konflikter, hvor der ofte er følelser involveret – om hvordan man kan etablere nye sprogspil, der inviterer til nye indsigter og forandringer i praksis.

-       Følelser, anerkendelse og underkendelse

-       Problemer forstået som frustrerede drømme

-       Kommunikationsmønstre og positionering