Visuelle Værktøjer

Af Hana El-Kholy og Gaia Nedergaard

Nutidens verden er meget visuel. Visuelle værktøjer er et arbejdsredskab, som er tilpasset denne nye virkelighed.

Visuelle værktøjer er primært udviklet på baggrund af forfatternes interesse og mange års erfaring fra arbejdet som erhvervspsykologer og konsulenter.  

Materialet er designet til at finde nye kreative metoder, som kan give liv til udviklende processer. 

Visuelle værktøjer består af 150 billeder og 17 interviewguider beregnet til forskellige situationer i arbejdslivet og privatlivet. Deltagerne vælger et eller flere billeder, som danner baggrund for et interview med en spørgeguide, som er udvalgt på forhånd af den ansvarlige for de "visuelle værktøjer".

Visuelle værktøjer er velegnet i mange forskellige sammenhænge:Visuelle Værktøjer

Materialet er inddelt i teamøvelser og individuelle øvelser. Ved mange deltagere i teamøvelserne vil deltagerne kunne gå sammen 2 og 2 og på skift interviewe hinanden. På den måde kan mange personer aktiveres samtidig i en inspirerende og stimulerende visuel rejse, som øger deltagernes kendskab til hinanden og deres engagement i fællesskabet.

”Samtalen er blevet det primære arbejdsredskab i mange professioner. Konsulenten, lederen, coachen, terapeuten – alle udfører de deres arbejde igennem samtale med andre mennesker.”

 

Udgangspunktet er, at deltageren eller deltagerne vælger en række billeder, som danner baggrund for et interview eller session med en guide, som er udvalgt på forhånd.

Ved mange deltagere i teamøvelserne vil deltagerne kunne gå sammen to og to og på skift interviewe hinanden. På den måde kan mange personer aktiveres samtidig i en inspirerende og stimulerende visuel rejse, som øger deltagernes kendskab til hinanden og deres engagement i fællesskabet.

Ved få deltagere i individuelle øvelser, fx en leder og en medarbejder eller en kliniker og en klient, kan lederen/klinikeren udspørge medarbejderen/klienten ud fra den valgte guide, efter at personen har valgt et eller flere billeder, der kan illustrere temaet for samtalen.

Dette giver mulighed for en dyberegående udforskning af personens styrker og foretrukne narrativer. Interviewguiderne er – ud over at være beskrevet her – lavet som praktiske kort, som man kan dele ud til deltagerne. 

Materialet er teoretisk funderet i narrative traditioner, systemisk tankegang og anerkendende interviews.

Materialet er udgivet af Hogrefe Psykologisk Forlag.
For information om pris, og for at købe materialet klik her.
Hogrefe