Nyheder


Kurser


 

Mobning

Individuel rådgivning

 

At blive udsat for mobning kan give reaktioner der minder om andre krisereaktioner og akut krisehjælp kan være nødvendig. Mobning kaldes også den stille epidemi. Det kan være forbundet med tabu på arbejdspladsen at tale om mobning. Mobning opdages derfor ofte først når den har udviklet sig til at blive så alvorlig at medarbejderen må sygemeldes.

Rådgivningen af den mobningsramte tager sigte på at bearbejde de oplevelser, som den ramte kommer med henblik på at normalisere tilstanden. Ofte vil der sideløbende hermed med fordel kunne iværksættes en proces på arbejdspladsen for at finde årsagen til mobningen. Det kan f.eks. handle om arbejdsfordeling og forandringer og mægling i uløste konflikter. 

 

Kurser og temadage

 

Formålet med kurser i mobning er at bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø, ved at øge kendskabet til mobning. Blive opmærksom på, hvad mobning er. Lære signalerne på mobning at kende. Finde årsagerne til mobning og få viden om, hvordan man kan tackle mobning og hvordan man i fremtiden kan forebygge og mindske mobning.