Nyheder


Kurser


 

Rekruttering

Rekruttering er et forløb i flere faser.  Derfor har vi lavet er tilbud, der er modulopbygget, så I kan købe de moduler I har behov for.

1) Forståelse og analyse af virksomhedens rekrutteringsbehov med henblik på udarbejdelse af en idealprofil på en ønsket medarbejder, som kan bidrage til virksomhedens mål. (kr 5.000)

2) Annoncering.Annoncering vil nogle gange være en opgave, I selv påtager jer, da I både har fagsproget og kender den præcise funktion og kultur, medarbejderen skal indgå i, men vi hjælper gerne med formuleringen, så I får kommunikeret præcist, hvad I ønsker. Ordvalget kan være afgørende for signalere, hvem I søger.

3) Udvælgelse af kandidater til 1. samtale. Gennemlæsning af ansøgninger samt deltagelse i og styring af de første samtaler. (kr 17.000)

4) Testning, analyse og feedback til kandidaten 2 timer, med efterfølgende kort præsentation af testresultater, afrapportering af slutkandidater og anbefalinger til bestyrelsen (kr 5.000 pr person)

5) Telefoninterview af 3 referencer.  (kollega, overordnet og medarbejder) vedrørende erfaring, baggrund, personlighed og motivation i jobbet samt tjek af eksamensbeviser og kørekort, og afrapportering til bestyrelsen.(kr 1500 pr person)

6) deltagelse og styring af slutrunde samtaler hvor kandidaterne præsenteres for bestyrelsen, med udvælgelse af fremtidig medarbejder.(kr 5000)

 

Priseksempel: Hele forløbet ved 3 slutkandidater: 42.000 ekskl. moms