Nyheder


Kurser


 

Stresshåndtering

Forebyggelse og håndtering af stress kan bestå i rådgivning rettet mod den stressramte leder eller medarbejder eller rådgivningen kan målrettes virksomheden, som lærer at forebygge og udbedre forhold der giver stress og belastninger.

 

Individuel stressbehandling af ledere og medarbejdere

Der tilbydes individuel behandling til stressramte medarbejdere. Psykologen kan deltage i statussamtaler med medarbejderens nærmeste leder, hvis det ønskes, ligesom der kan udfærdiges skriftlig status over forløbet, så alle parter sikrer et optimalt forløb og en succesfyldt tilbagevenden til arbejdspladsen.

 

Foredrag og kurser i stresshåndtering for ledere og medarbejdere

Vi tilbyder udover rådgivning også undervisning og foredrag til ledere og medarbejdere i stresshåndtering.

Formålet med kurserne er at øge kendskabet til stresssymptomer og reaktioner på individ og gruppeniveau.

Kurserne formål er at forebygge stress gennem øget kendskab til, hvordan man som leder kan støtte sit personale og hvordan man som medarbejder kan støtte sin kollega i fastholdelse af et sundt arbejdsmiljø-

Mange virksomheders udbredte brug af selvstyrende teams og selvledelse kan føre til et øget antal af stressramte medarbejdere. Derfor tager vores kurser udgangspunkt i det faktum, at mange medarbejdere kan få svært ved at prioritere mellem indkomne opgaver.