Nyheder


Kurser


 

Konfliktløsning

Konfliktmægling i konkrete sager

Vi tilbyder konfliktmægling i konkrete sager. Konfliktmægling er en frivillig konfliktløsningsmetode, hvor vi som upartisk tredjeperson kan hjælpe parterne til selv at finde en tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces.

Synet på konflikter er, at de er den uundgåelige konsekvens af forskelle mellem mennesker. Der er derfor accept af forskellige synsvinkler. Dialog er ønskelig i enhver konflikt, og at det først er når samtaler går i stå at problemer kan vokse.

Bag ethvert problem genner sig en frustreret drøm og bag enhver konflikt ligger derfor muligheder for personlig, faglig og organisatorisk vækst.

 

Kurser og temadage

Uløste konflikter på arbejdspladsen øger risikoen for stress. Er der meget stress på arbejdspladsen øges risikoen for konflikter også. Konflikter der ikke håndteres, dræner energien. Redskaber til konfliktløsning på alle niveauer af en organisation kan derfor være en hjørnesten for bedre trivsel, effektivitet og samarbejde.

 

Rådgivning til ledere

 

At opbygge en konfliktforebyggende og konflikthåndterende arbejdspladskultur stiller store krav til lederen.

Vi tilbyder støtte til ledere, der står med aktuelle konflikthåndteringsproblemer på arbejdspladsen. Dels i form af sparring og dels i form af mulighed for direkte intervention med konfliktmægling.