Nyheder


Kurser


 

Krisehjælp ved vold og trusler

Ved voldsomme hændelser kan der være behov for øjeblikkelig krisehjælp.

Den vagthavende psykolog kan sammen med ledelsen organisere den hjælp, der er brug for samme dag.

Der kan være tale om individuelle krisesamtaler indenfor 1 døgn med medarbejdere, der er berørt af hændelsen. Eller gruppe- debriefing af de medarbejdere der har overværet hændelsen, ligeledes indenfor 1-2 arbejdsdage. Samt fortløbende rådgivning af ledelsen i forhold til at tackle omgivelsernes reaktioner.

 

Kurser i voldshåndtering for medarbejdere

Formålet med kurset er at klæde medarbejderne bedre på til at håndtere konflikter med borgere på en måde så vold og trusler minimeres.

Den ansatte får viden om forskellige typer borgere, hvor risikoen for en krænkende /voldelig adfærd er til stede.

Der gennemgås værktøj til håndtering af forskellige konfliktsituationer.

Medarbejderne trænes i kommunikation, der dæmper muligheden for voldelig adfærd, samt i frigørelsesgreb, der kan anvendes under en konflikt.

Endelig gennemgås psykiske reaktioner efter et voldeligt overfald og psykisk førstehjælp, som medarbejderen kan yde til en kollega.

 

Kurser for ledere i voldspolitik og forebyggelse af vold

Kursets formål er at etablere en arbejdskultur, der mindsker risikoen for voldelig adfærd fra borgeres side. Etablering af et anerkendende kommunikationsmiljø, som fremmer god kommunikation med borgerne. Samt forebyggende tiltag der etablerer sikkerhed for alle medarbejdere i hverdagen.