Nyheder


Kurser


 

Forandringsledelse

Næsten al ledelse er forandringsledelse. Selv små justeringer og små projekter vil for de berørte opleves som væsentlige forandringer. Vanens mangt er stor.

De store ændringer og strategiske beslutninger kræver en særlig indsats fra lederens side.
Forandringsledelse drejer sig om at få overblik over hvilke udviklingsprocesser, der skal sættes i gang, i hvilken rækkefølge og hvordan medarbejderne inddrages bedst muligt. Dernæst at vælge strategi og at implementere den.

Valget af strategi kræver overblik over de interne og eksterne forhold, der har indflydelse på den nuværende situation og forudseenhed over for de fremtidige krav. Implementeringen af strategien, så der opnås opbakning til forandringen fra alle involveredes side kræver psykologisk indsigt, timing, professionel kommunikation, ledelsesmæssigt mod og taktisk sans.

Der kan være  mange temaer der kan være i spil: Valg af strategi, også i en lille afdeling. Valg af budskab, opbakning, timing og check af situationen. Er tidspunktet det rette? Er markedet gunstigt? Valg af kommunikationsstrategi og implementeringsstrategi.