Nyheder


Kurser


 

Ledelse af teams

At være leder i dag indebærer ofte uddelegering af opgaver ikke bare til enkelt personer, men til grupper af medarbejdere, der forventes at kunne arbejde sammen. At håndtere ledelse af teamgrupper stiller store krav til ledelsens kompetencer.

Vi kan hjælpe i hele processen fra design af team til implementering af en teambaseret organisation til støtte af det enkelte teammedlem.

Ledelse af teams og gruppeudvikling har fokus på, hvad der skaber et godt samarbejde og hvad der skaver den rigtige opgavefordeling. Komponenter, der kan være i spil er at skabe en tydelig struktur med et fælles formål. Der kan være tale om at få klarhed over opgaven, prioritering af kan - og skal opgaver, afklaring af roller og kultur med den hensigt at skabe et effektivt samarbejde.

Metoderne der anvendes afhænger af konsulentopgaven. Nogle gange kan coaching af leder gennem hele processen være udslagsgivende.

Der kan også arbejdes med forbedring af struktur og motivation hos teamdeltagerne vha. systemisk metode og procesforståelse. Eller der kan anvendes testværktøj i arbejdet med teamroller eller metoder til evaluering af teammedlemmernes arbejde.

Den anerkendende metode kan  indgå i evaluering af  teamets arbejde  og udvikling af teammedlemmernes arbejde fremadrettet.Fokus er her på de gode erfaringer, man har fra tidligere vellykkede arbejdsprocesser og opgaveløsninger – frem for at bruge krudtet på manglerne i organisationen og alt det, som ikke fungerer.

Der kan også være tale om udvikling af fælles normer for hvordan konflikter skal håndteres. Eller at bidrage til konfliktløsning/ mægling gennem afklaring og synliggørelse af forskellige opfattelser, historier og værdier.