Nyheder


Kurser


 

Ledercoaching

Coaching er et professionelt og personligt udviklingsrum, hvor den enkelte leder/ledergruppe kan have frihed til at undersøge aktuelle ledelsesmæssige dilemmaer og udviklingsmuligheder.

Der kan være tale om både individuel ledercoaching og grupper af ledere fra samme organisation, eller grupper sammensat på tværs af afdelinger og organisationer, men på samme ledelsesniveau.

Eksempler på emner:

Hvordan skaber lederen ledelsesmæssig værdi i for sin organisation? Hvordan omsættes ens værdier til en anerkendende praksis så kvaliteten/ trivslen og effektiviteten stiger? At finde sin egen stil som leder i spændingsfeltet mellem ledere og medarbejdere. At undersøge andres forventninger og krav til ens lederrolle, tage stilling og afgrænse sin egen indsats i forhold til andre niveauer i organisationen.

Hvordan kan man udøve dygtig ledelse under hensyn til alle de aktører og perspektiver der er i spil i en organisation?

Lederen får ved coaching lejlighed til at drøfte tvivlsspørgsmål, som opstår løbende, skaffe sig et bedre overblik over aktører, der er i spil, mulige veje at gå og dermed mod på nye udfordringer.

Hvordan opbygger lederen det bedste personlige fundament for at kunne udøve dygtig ledelse? – Koblingen mellem den enkelte leders personlige stil, værdigrundlag og potentialer til handlinger i aktuelle situationer på arbejdspladsen.

At lederen og ledergruppen får effektiv opgaveløsning til at følges ligeværdigt ad med de menneskelige dimensioner