Nyheder


Kurser


 

Mellemledere

Vi kan tilbyde skræddersyede kurser til organisationens nye mellemledere og de mellemledere, der har fået nye roller. Derudover træder vi gerne til med supervision, coaching og sparring til den enkelte mellemleder.

Mellemlederens rolle ændrer sig kraftigt i disse år fra at være en ligemand med nogle koordinerende opgaver som bindeled mellem leder og medarbejdergruppe, er forventningerne til mellemlederen i dag ofte langt højere.

Mellemlederen skal kunne være motiverende og bringe organisationernes viden og menneskelige ressourcer i spil på nye måder. Foruden opgaver som vedrører drift og daglig ledelse skal mellemlederen i dag forholde sig til rollen som personaleleder, procesleder og dialogpartner. Mellemlederens kommunikative kompetence bliver derfor afgørende og lederen skal reflektere over sin rolle i komplekse situationer.

De politiske forandringer øger også den hastighed hvormed alle i offentlige og private virksomheder skal forandre sig. Forandringspresset skaber behov for større kendskab til forandringskommunikation.

Nogle af de udfordringer mellemlederen står overfor har ofte været karakteriseret som at være en lus mellem to negle. I disse forandringstider er der måske i højere grad tale om at skulle navigere mellem forbundne modsætninger og uløselige dilemmaer.

Hvordan kan lederen  skabe forandring og samtidig bevare stabilitet? Hvordan kan man både lede en forandring og skabe rum til højtuddannede medarbejdere, der er vant til at lede sig selv? Hvordan forandrer man samtidig med at man skaber en organisation med fokuseret gejst? Hvordan møder man følger af forandringer og ændrede magtforhold i organisationen med kommunikation. Hvordan møder man modstand og velvilje i forandringsprocesser?