Nyheder


Kurser


 

Individuel personalecoaching

Emnerne for individuel coaching kan være konkrete problemstillinger på arbejdspladsen, vanskelige samtaler, ledelsesproblemstillinger, ønske om faglig og personlig udvikling, karrierevalg

Coaching er en metode til at skabe personlig indsigt og overblik. Den gode coaching øger medarbejderens evne til at tænke kreativt, er motiverende og fremmer arbejdsglæde.

Coaching består i en systematisk udspørgen som sætter refleksioner i gang hos deltageren. Coachens rolle er at være nysgerrig, interesseret, nærværende og lyttende. Derudover drejer det sig om at stille de rigtige spørgsmål

Samtalen vil bidrage til personlig afklaring og vil også være fremadrettet og derfor med til at øge medarbejderens handlekompetence

    Coaching samtalen er en struktureret proces i flere faser:
  1. 1. Formål med samtalen.
  2. 2. Problemet eller temaet.
  3. 3. Muligheder og alternativer.
  4. 4. Valg og beslutninger.
  5. 5. Evaluering af samtalen