Nyheder


Kurser


 

Organisationsudvikling

Vi tilbyder at udvikle og gennemføre seminarer til leder og medarbejdergrupper som ønsker at implementere forandringer, eller har brug for at få skabt en dialog om hvordan forandringer opleves.

Der kan være tale om gennemgribende strukturændringer i forbindelse med fusioner, omstillinger af arbejdspladser i relation til nye arbejdsopgaver.

For at få en forandring af egen organisation til at lykkes skal faserne i forandringen tænkes igennem.. Den eksisterende organisations måde at fungere på skal analyseres. Der skal laves realistiske fremtidsscenarier. Løsninger og tiltag skal tilpasses til de problemstillinger, som de sigter på at komme til livs. Forløbet skal faseopdeles og de berørte medarbejdere og ledere skal inddrages.

Når organisationsændringer skal omsættes til en frugtbar virkelighed, er det ofte gavnligt at inddrage medarbejderne i processen allerede mens ændringerne er på tegnebrættet. Det skaber en høj motivation og ansvarlighed blandt medarbejdere, hvilket fremmer et godt resultat i en ændringsproces.

Det er helt afgørende at processen ledes så forandringerne implementeres og forankres. Det kan kræve sparring og støtte til ledelsesopgaven og støtte til implementeringsprocessen.

Der er altid blandede følelser i en omstillings-forandringsproces. Man tager afsked med noget gammelt og skaber noget nyt. Der kan være et behov for at bearbejde tab, bekymringer, frustrationer og forvirring. At hjælpe lederne og medarbejderne til at slippe fortiden, finde en ny mening og frigøre energi til fremtidig opgaveløsning og udvikling af organisationen.

For at få en ny struktur til at fungere er der brug for opbygning af gode samarbejdsrelationer. Og der er brug for at medarbejdere og ledelse indgår i en dialog og sammen konkretiserer, hvordan deres erfaringer og kompetencer kan bruges i nye rammer, og dermed kan styrke rollerne i en ny virkelighed.

Endvidere kan vi kan bidrage med dialogredskaber i kommunikation, så samarbejdsformen fremadrettet bliver åben, anerkendende og nysgerrig. Dialogredskaberne er baseret på systemtænkning og helhedssyn.

Organisationskulturen bliver udfordret, når virksomheder gennemfører organisationsændringer, fusionerer, indfører nye strategier eller arbejdsprincipper.

Ofte ligger virksomhedens fokus helt andre steder i forbindelse med forandringen, og kulturen bliver glemt, indtil problemerne opstår.

Ved bevidst at arbejde med kultur i forbindelse med større udviklings- og forandringsprocesser, bliver det muligt at få kulturen til at støtte forandringsprocessen.

Evaluering og opfølgning på iværksatte forandringsprocesser er også et vigtigt element. i at styrke rollerne i en ny virkelighed.