Nyheder


Kurser


 

Teamudvikling og teamtræning

Teamudvikling sigter efter at opbygge et samarbejdsklima hvor teammedlemmerne bliver i stand til at yde hinanden opmærksomhed, respekt og anerkendelse. Udvikling af en kommunikationskultur hvor der er plads til nysgerrig udforskning, anerkendelse og en lyttende indstilling.

Afklaring af et teams teamets fremtidige mål, indsatsområder, værdier og succeskriterier.

Løsning af konkrete problemstillinger som rammer for gruppens opgaveløsning.

Afklaring af forskellige forventninger til teamets ledelse og aftale om afgrænsning af teamets beslutningskompetence og handlemuligheder.

Udvikling af den enkelte medarbejders og gruppens styrker og muligheder gennem fokus på gruppesammensætning og gruppedynamik.

Firmaet anvender mange forskellige metoder afhængig af opgavens karakter fra teamtestning til anvendelse af narrative billeddannende metoder, anerkendende tilgang til guidede teamopgaver i naturen.