Nyheder


Kurser


 

Vision, mission og værdikommunikation

Strategisk ledelseskommunikation får en mere og mere fremtrædende placering. Lederen der skal skabe opbakning til organisationens nye mål, forandringer og reformer samtidig med at de skal synliggøre organisationens ydelser i nye sammenhænge.

Visions- missions og værdikommunikation bliver derfor centrale at implementere, så alle i organisationen får et indre kompas at navigere efter.

Vi tilbyder at lave temadage og seminarer om visions-missions- værdikommunikation for både ledere og ansatte.

Missionen formuleres først. Hvad er vi sat i verden for. Hvad er vores eksistensberettigelse? En ide som har basis i markedets behov og virksomhedens kompetence.

Visionen handler om hvor man vil have virksomheden hen. Visionen er samtidig det kit der binder de enkelte individer i virksomheden sammen.  Hvilke værdier, man skaber. Produkter og serviceydelser. Værdi i samfundet generelt..

Man vil måske aldrig realisere sin vision helt., men man har visionen som en ledestjerne, der giver kursen fremadrettet.

Som metode til at skabe opbakning til virksomhedens vision har den anerkendende metode vist sig nyttig. Grundtanken i den anerkendende tilgang er, at forandring og udvikling i en organisation bedst skabes ved at engagere organisationens medlemmer i aktivt at medvirke til at opsætte ønskede fremtidsscenarier og visioner for deres samarbejde, og samtidig involvere alle i en systematisk undersøgelse af de succesfulde arbejdsgange, der allerede eksisterer i organisationen. I et anerkendende lys ses udvikling altså i spændet mellem en ønsket fremtidig praksis og en selektiv og systematisk undersøgelse af egen nuværende praksis, når den fungerer bedst.