Nyheder


Kurser


 

Personlighedstest

Testning kan være en del af både rekruttering og udvikling af lederrollen.

Vi har mange års erfaring med anvendelsen af persontest både i offentlige og private virksomheder.

Testene udvælges på baggrund af virksomhedens aktuelle situation og forventninger til resultatet af testningen.

Den psykolog, der udfører testningen vil tilrettelægge sin undersøgelse efter, hvilke informationer og data om den enkelte, der ønskes belyst vha. testningen. For at give den bedste løsning til den aktuelle konsulentopgave udvælges testkombinationen specifikt, med det formål at få de rigtige, nødvendige og pålidelige informationer om den enkelte.

Da der indgår personfølsomme oplysninger er det en garanti for en høj kvalitet og en høj etisk standard, at psykologen er autoriseret og dermed underlagt psykolognævnens etiske regler.

Testning kan ofte skyde genveje ved at scanne et stort felt af personlighedsmæssige oplysninger på systematisk måde. Testning vil dog aldrig kunne stå alene, og vil altid skulle suppleres med andre metoder i forbindelse med rekruttering og lederudvikling.

Nedenfor beskrives nogle af vores mest anvendte tests:

Neo-Pi-R

Bygger på den internationalt anerkendte faktor fem model.

Hypotesen bag testen er at personligheden kan beskrives ud fra 5 overordnede og grundlæggende personlighedsdimensioner. Testen giver indblik i personens kognitive, emotionelle, interpersonelle og adfærdsmæssige tilgang til livet.

MBTI

Myer Briggs Typeindikator er den mest kendte personlighedstest i verden. Til hver personlighedstype hører et sæt adfærdsmæssige kendetegn, som kan bruges til vurdering af arbejdsstil, foretrukken opgaveløsningsmetode, medmenneskelig forståelse og motivationsstruktur.

Belbins rolletest.

Testen er designet til at sætte fokus på samarbejde og teamwork. Den kan anvendes i en leder eller medarbejdergruppe som ønsker at sætte fokus på egen og andres roller i et team. Der er ikke tale om en personlighedstest, mere som en bevidstgørelse om hvilke roller den enkelte indtager i et arbejdsfællesskab. Testen kan bruges til at øge effektivitet og kvalitet i samarbejdet med de øvrige kollegaer.