Nyheder


Kurser


 

BIB (Business inventory of personality)

BIB Business inventory of personality er en meget præcis erhvervsrettet test, som er særligt udviklet til brug for personvurdering i erhvervsmæssige sammenhænge, særligt rekruttering samt karriererådgivning.Bip fokuserer på testpersonens personlighed, som den optræder i erhvervsmæssige sammenhænge indenfor dimensionerne:

  • fremdrift(motivation til at præstere, forandre og lede andre) 
  • effektivitet,(samvittighedsfuldhed samt evnen til at omstille sig, træffe beslutninger og omsætte ord til handlinger)
  • sociale kompetencer (samarbejdsevne, sociale færdigheder, gennemslagskraft, team-commitment samt evnen til at sætte sig ind i og forstå andres følelser)  
  • robusthed(stress tolerance, stresshåndtering, modstandskraft, optimisme, selvtillid og selvsikkerhed) Der opnås en høj grad af præcision i vurderingen af arbejdsrelaterede holdninger og adfærd, som den kommer til udtryk hos personen på en arbejdsplads. Derved øges muligheden for at sikre en succesfuld rekruttering og udvikling indenfor jeres organisation.