Nyheder


Kurser


 

Om Tests. Hvorfor vælge psykologer til at stå for testning?

Testning kan være en del af både rekruttering og udvikling af lederrollen. Formålet med testning er at se på ansøgerens personligheds profil.Testning kan ofte skyde genveje ved at scanne et stort felt af personlighedsmæssige oplysninger på systematisk måde.

Testning skal bruges med omtanke og på en etisk forsvarlig måde. Det er vigtigt at vælge en kompetent person til at stå for testningen. Det vil sige en person, der er certificeret til at bruge testene og vurdere resultaterne.Der verserer mange tests på nettet som er udokumenterede, og i bedste fald værdiløse.Testning en jungle, hvor det for den uprofessionelle kan være svært at gennemskue hvor pålidelig en test er. I ukyndige hænder vil selv af brug af kvalitetstests kunne føre til hovedløse beslutninger.

Som professionelle psykologer har vi stor viden om, og er certificerede i at benytte de mest videnskabeligt gennemprøvede og troværdige tests.

Den psykolog der gennemfører testningen vil tilrettelægge undersøgelsen efter hvilke informationer og oplysninger der ønskes tilvejebragt.

Vi har professionel viden og erfaring som gør at vi kan udvælge testkombinationen specifikt, med det formål at få de rigtig, nødvendige og pålidelige oplysninger om kandidaten.

Testning vil aldrig kunne stå alene, men skal suppleres med andre metoder, som f.eks. dybdegående interviews, coaching, teamtræning, afhængig af formålet med testningen.

Den psykolog, der foretager testningen, står også for vurdering af resultaterne og giver en tilbagemelding i en personlig samtale, hvor kandidaten får lejlighed til at uddybe og svare for sig.

Da der indgår personfølsomme oplysninger i testning er det en garanti for høj kvalitet af testningen udføres af autoriserede psykologer, som dermed er underlagt psykolognævnets etiske regler.Følsomme oplysninger kan f.eks. være en disposition for angst, stress eller depression.

Testresultater skal behandles forsvarligt og fortroligt. Det duer ikke at den ligger og flyder i en offentligt tilgængelig personalemappe. Testresultater skal makuleres efter en periode.

Ved at vælge psykologer som testere har I garanti for at de etiske regler omkring testning overholdes.

Tests vi benytter er:

NEO-PI-R (Revised Neuroticism-Extroversion-Openness-Personality-Inventory)

BIP (Business inventory of personality)