Nyheder


Kurser


 

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning

Udgangspunktet for vores kursus- og supervisionsvirksomhed er vores særlige viden om og erfaring med mennesker med udviklingshæmning og psykiatriske lidelser fra bl.a. oligofren-psykiatrien i region midt og mange års konsulentvirksomhed som supervisor og vejleder indenfor voksenhandicap-området.

Vi underviser i et tværfagligt team med psykolog og pædagog. Kurser bliver tilrettelagt i samarbejde mellem jer og os for at sikre, at kurset rammer behovene på jeres arbejdsplads.

Kurset vil som udgangspunkt foregå som vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og case gennemgang

Man kan vælge enten at booke enkelte moduler eller kombinere flere forskellige moduler

Et kursus kunne f.eks. dække:
autismespektrumforstyrrelser og skizofreni
eller
angst og OCD

Undervisere:

Gaia Inge Nedergaard

Som psykolog der har arbejdet indenfor voksenhandicap og oligofrenipsykiatrien gennem mange år, har jeg særlig erfaring i at arbejde terapeutisk med voksene med udviklings-hæmning og psykiatiske overbygninger og med supervision af det personale der arbejder med denne målgruppe.

Sophie Hartmann

Som pædagogisk konsulent har jeg god erfaring i arbejdet indenfor voksenhandicap og oligofrenipsykiatrien, med mennesker medudviklingshæmning og psykiatrisk overbygning, samt vejledning og sparring af pædagogisk personale, særligt ift. adfærdsproblematikker

Brochurer

Kursuskatalog: Udviklingshæmning og Psykiatrisk

Konsulentydelser til personale der arbejder med Udviklingshæmmede mennesker med psykiske lidelser

Ydelser til mennesker med Udviklingshæmning

Emner:

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingshæmning

Kurset omfatter:

 • Hvad udviklingshæmning indebærer og problemstillinger der knytter sig til udviklingshæmning
 • Overhyppighed af psykiske lidelser blandt udviklingshæmmede
 • Sårbarhed – Miljø og arv
 • Hvordan kognitive forudsætninger er anderledes og betydningen af dette for pædagogisk tilgang

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Autisme Spektrum Forstyrrelser

80% af mennesker med Autismespektrumforstyrrelser er udviklingshæmmede

Kurset omfatter:

 • Hvad det vil sige at have en autismespektrumforstyrrelse
 • Hyppige tillægsproblemer som søvnproblemer, selvskade og spiseforstyrrelse
 • Relevante pædagogiske strategier.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Angst

Angst er i forvejen en af de psykiske lidelser der er hyppigst i “normalbefolkningen”.
Angst er hyppigere blandt udviklingshæmmede.

Kurset omfatter:

 • Hvornår man kan tale om sygelig angst hos mennesker med udviklingshæmning og hvordan det kommer til udtryk.
 • Hvordan overbelastning, stress og angst hænger sammen.
 • Hvordan man som pædagogisk personale kan arbejde med udviklingshæmmede med angstlidelser.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

OCD

Tvangstanker og -handlinger kan være voldsomt invaliderende for livskvalitet
Omgivelserne inddrages hyppigt i symptomer og ritualer.

Kurset omfatter:

 • De mest almindelige tvangstanker og -handlinger for mennesker med udviklingshæmning og OCD.
 • Hvordan man skelner mellem OCD og lignende tilstande.
 • Hvordan man som pædagogisk personale kan arbejde med udviklingshæmmede med OCD.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Personlighedsforstyrrelser

På grund af udviklingshæmmedes ofte umodne personlighed er det mere hensigtsmæssigt at tale om personlighedsforstyrrede træk frem for egentlig personlighedforstyrrelse.

Kurset omfatter:

 • Forskellige former for personlighedsforstyrrelser.
 • Sammenhæng mellem personlighedsforstyrrelser og opvækstvilkår.
 • De vanskeligheder og udfordringer, det giver personale og medboere, at skulle forholde sig til borgere med personlighedsforstyrrede træk.
 • Hvordan man som pædagogisk personale kan arbejde med udviklingshæmmede mennesker med personlighedsforstyrrede træk.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Depression og Bipolar lidelse

Depression er ligeledes også hyppigt forekommende blandt mennesker med udviklingshæmning.

Kurset omfatter:

 • Hvilke signaler man skal holde øje med, når der er mistanke om depression eller mani.
 • Hvordan depression/mani kan komme til udtryk hos mennesker med udviklingshæmning.
 • Hvilke behandlingsmuligheder der er ved forskellige grader af depression.
 • Hvad det pædagogiske personale kan gøre for at hjælpe personen igennem depressionen/manien.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

ADHD

Impulsivitet og opmærksomhedsvanskeligheder ses ofte hos mennesker med udviklingshæmning.

Kurset omfatter:

 • Hvornår man taler om en egentlig ADHD diagnose istedet for “bare” kognitive vanskeligheder, der ledsager det at være udviklingshæmmet.
 • Hvilke udfordringer mennesker med ADHD og udviklingshæmning har ift. daglig livsførelse
 • Hvilke behandlingstiltag og pædagogiske rammer er hensigtsmæssige.
 • Muligheder for psykoedukation til mennesker med udviklingshæmning.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Skizofreni og Psykose

Mennesker med udviklingshæmning har ofte lavere psykosetærskel

Kurset omfatter:

 • Hvornår man taler om skizofreni og psykose.
 • Hvordan symptomerne udtrykker sig hos mennsker med udviklingshæmning.
 • Hvordan man skal forholde sig til mennesker, der hører stemmer eller er hallucinerede.
 • Meningsfulde pædagogiske tiltag som skærmning og kravnedsættelse.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Udfordrende og selvskadende adfærd

Mennesker med udviklingshæmning kan vise anderledes adfærd, der kan virke uforudsigelig, uforståelig og svær at rumme.

Kurset omfatter:

 • Hvordan pædagogisk personale kan finde frem til forståelse af den udviklingshæmmedes forsøg på kommunikation.
 • Hvilke mønstre man kan se i adfærd, som tilsyneladende er uhensigtsmæssig og kaotisk.
 • Hvordan man kan støtte borgeren i at reducere uhensigtsmæssig adfærd og udvikle alternative handlingsmuligheder.

 

 

til oversigt

 

 

 

 

Konflikt håndtering

 • Forskellige forklaringsmodeller ift. konflikter.
 • Den professionelles rolle og ansvar i konfliktsituationen.
 • Hvilke mestringsstrategier er hensigtsmæssige ift. borgere med udviklingshæmning.
 • Træning i konflikt nedtrappende adfærd ud fra egne cases.

 

 

til oversigt