Nyheder


Kurser


 

Lederuddannelse

Formål:
Ofte kommer den nye leder til at føle sig som en lus mellem to negle.

 

Kursus for nye ledere har til formål at styrke:

  • Den nye leders mulighed for at være visionær, aktiv og ansvarlig overfor både den enkelte medarbejder og helheden på arbejdspladsen

 

Ofte bliver den nye leder stresset af at skulle håndtere modsatrettede krav og forventninger:

Kursus for nye ledere har derfor også til formål at styrke:

  • Kendskabet til egne personlige ressourcer og virkemidler
  • Ændringsberedskabet overfor interne og eksterne krav

 

Ofte har den nye leder svært ved at finde ud af hvem vedkommende kan bruge som sparringspartner

Kursus for den nye leder har derfor til formål at styrke:

  • Netværksdannelse gennem aktiv coaching

Form:

 

Kurset vil forme sig som temamøder med hver sit tema som overskrift.

Udover dagens tema med oplæg og efterfølgende refleksion vil kurset bestå i at der hver gang både er lejlighed til at 1-2 ledere få supervision på en ledelsesmæssig problemstilling med resten af ledergruppen som reflekterende team og der er lejlighed til at lederne øver sig i at coache hinanden.

Temaer

 

1)    Kommunikation.

  • Proces/ katalysatorrollen. Forskellige domæner at tale i. Forskellige typer spørgsmål.

2)    Hvem er jeg som leder

  • Tests

3) Vanskelige samtaler

  • Konfliktløsning. Skabeloner til analyse af konfliktfelter.

 

4) At styrke teamet

  • Teamanalyse. Teambuilding.

3)    Forandringsledelse

  • Fusioner og andre organisatoriske ændringer. Anerkendende ledelse.

 

4)    Netværksdannelse

  • Fremtid. Kollegial coaching.


Tid og sted:

 

6 gange a. 6 timer fra 9.30-15.30.

Tiderne vil ligge med ca. 1 måneds mellemrum fordelt over 6 gange, hvor første gang er en intro gang, hvor alle deltagere får lejlighed til at præsentere sig og der laves individuelle målsætninger for kurset, og der laves kontrakt for resten af forløbet.

Underviser:

 

Gennemgående underviser er Gaia Nedergaard